973 586 002 / 671 20 98 33

Què és l’AFA?

Quina finalitat té l’AFA?

 • Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola.
 • Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l’escola.
 • Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el funcionament de l’escola.
 • Col·laborar en la gestió de serveis d’interès de l’alumnat.
 • Representar les famílies al Consell Escolar del centre i les institucions educatives.
 • Orientar les famílies sobre els seus drets i deures.
 • Fer propostes per a la formació de mares i pares.

 

Per què és bo participar en l’AFA?

 • Perquè quan les famílies prenen part en les activitats del centre i de la comunitat educativa, els nens i nenes van més a gust a l’escola i estudien amb més ganes.
 • Perquè és positiu que tots vetllem per la qualitat de l’educació dels nostres ­fills i ­filles.
 • Perquè podràs conèixer i compartir amb altres pares i mares les teves inquietuds i propostes i també ajudar-vos mútuament.
 • Perquè podràs conèixer i entendre com funciona l’escola, el sistema educatiu i la comunitat educativa.
 • Perquè tota la comunitat educativa podrà conèixer la diversitat cultural i lingüística de l’escola.