973 586 002 / 671 20 98 33

ILEC

Dins el Pla Nacional de Lectura, fomentat pel departament d’ Ensenyament, per tal d’augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament del hàbit lector,  la nostra escola  s’ ha adherit a l’ ILEC des del curs 14-15 per fomentar la competència lectora, base de tots els aprenentatges.

L’ILEC comprèn una formació de tres cursos escolars destinats al professorat i alumnat els quals es distribueixen de la següents manera:

1r any – curs 14-15:” El gust per llegir”.

2n any – curs 15-16: “Saber llegir”.

3r any – curs 16-17: “Llegir per aprendre”.