973 586 002 / 671 20 98 33

Maletes lectores

L’objectiu d’aquesta activitat és mantenir una relació família-escola i iniciar al nen/a al gust per la lectura, proposant que conegui i llegeixi diferents tipologies de text. L’activitat es realitza des de P-3 a 6è. La maleta conté llibres de diferents tipologies adequats a les edats dels alumnes.