973 586 002 / 671 20 98 33

Com participar-hi?

De quines maneres hi pots participar?

  • Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin mares/pares voluntaris.
  • De forma regular, assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per tal d’informar les famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió de serveis o debatre temes d’interès en l’educació dels nostres fills i filles.
  • Entrar a formar part de la junta i ser responsable d’alguna de les activitats de l’AMPA.

La dedicació i el temps els decideixes tu!