973 586 002 / 671 20 98 33

El conte viatger

El conte viatger forma part de les maletes lectores. La finalitat és realitzar un conte entre tot el grup classe.

Setmanalment un nen/a – família redacta i il·lustra una pàgina del conte que prèviament entre tots els alumnes de la classe han escollit el títol. Una vegada acabat el conte ( tantes pàgines com número d’alumnes hi ha en el grup classe) s’edita i es torna a posar dins les maletes lectores perquè totes les famílies el puguin llegir.

També cada grup classe explica el seu conte a un altre grup.

Edició 21/22

Edició 20/21