973 586 002 / 671 20 98 33

Activitats Extraescolars

Actualment les activitats extraescolars es gestionen des de l’empresa Quàlia:

 https://lleurequalia.cat/ca/c/extraescolars-escola-bonavista-bellcaire-312 “