973 586 002 / 627 69 02 78

Documents de centre

 

Aquí podeu trobar alguns dels documents de centre que penjarem públicament per a que hi pogueu tenir accés. Només us cal clickar damunt del nom:

Aspectes Generals de les NOFC

Mesures correctores i sancionadores

Carta de compromís educatiu

Projecte Lingüístic

Material escolar 20/21

Pla d’actuació 20/21