973 586 002 / 627 69 02 78
c5000961@xtec.cat

Experiment begudes ensucrades

Experiment begudes ensucrades

En les últimes sessions de coneixement del medi natural hem fet un experiment per comprovar la quantitat de sucre de diferents begudes. Així doncs hem procedit a escalfar-les per evaporar tota l’aigua i deixar el residu sòlid, que és pràcticament tot sucre. Hem pesat abans i després els recipients i comprovat el nivell de sucre que marca l’etiqueta del producte per comprovar que el residu final és el mateix que ens indica el fabricant.

Després d’evaporar Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Nestea, suc de pinya, Fanta de taronja i Monster, hem pogut comprovar que efectivament el residu final era pràcticament igual al que marcava el consumidor. Com a curiositat, el que tenia més sucre de tots ha estat el Monster amb 55 g per llauna, i el que menys la Coca-Cola Zero, que efectivament té 0g de sucre. El suc donava gairebé el doble del que marcava, això ha passat perquè el residu estava format per sucre i fibra.